top of page

Privacybeleid

 1. Partijen en voorwerp

Just Feel Good

Kragenhoek 2, 8300 Knokke-Heist België

BTW: BE0760725072

E-Mail: Justfeelgoodshop@gmail.com

Telefoon: 0468233038

Verwerking van persoonsgegevens 

Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Just Feel Good, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Just Feel Good optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet van de verordening. 

Persoonsgegevens worden verwerkt doorJust Feel Good, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden

 • Het verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden. 

 • Het toezenden van nieuwsbrieven

 • Het verbeteren van de gebruikservaring

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt 

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de site, Just Feel Good de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Locatie gegevens

 • Telefoonnummer

 • Bankrekeningnummer

 • E-mailadres

 • Gegevens met betrekking tot u activiteit op deze website 

 • Type apparaat waarmee u onze site bezoekt

Just Feel Good verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens en overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacybeleid. 

Toestemming 

Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. De overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid. 

Toestemming wordt gegevens door de positieve en actieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Just Feel Good. Elke overeenkomst die Just Feel Good en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de site is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker. 

De gebruiker stemt ermee in datJust Feel Good , in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden in principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de site of in verband met de diensten die worden aangeboden voorJust Feel Good, verstrekt voor de hierboven vermelden doeleinden 

De gebruiker heeft te allen tijden het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens 

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 5 jaar. 

Ontvangen van gegevens en openbaarmaking aan derden 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegevens aan werknemers, medewerkers, verwerkers of leveranciers van Just Feel Good voor zover adequate garantie worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Just Feel Good voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Just Feel Good, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en uitbesteden van deze gegevens. 

In alle gevallen leen de ontvanger van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden vertrekt de inhoud van dit privacybeleid na. Just Feel Good zorgt ervoor dat zij de gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. 

Cookies 

De site maakt gebruik van cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. De maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de site van de inhouden ervan te bieden. 

Wijziging van het privacybeleid

Just Feel good behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen. 

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: justfeelgoodshop@gmail.com

bottom of page